Header image

LARM-kommittén 2018!

Nu är den fantastiska kommittén till LARM2018 nästan komplett!


Mässgruppen

Oscar Pettersson – Gruppansvarig Mässa
Assar Klingström – Bankettansvarig
Sara Westberg – Informationsansvarig
David Stigsmark – Logistikansvarig
Lisa Ehn – Serviceansvarig
Linda Hult – Mässansvarig


Kommunikationsgruppen

Amanda Myrby – Gruppansvarig Kommunikation
Rasmus Viitanen – Art Director
Hampus Viken – IT-ansvarig
Otto Bergdahl – IT-ansvarig
Linnea Bergman – Marknadsföringsansvarig
Ellen Forsberg – Tryckansvarig


Näringslivsgruppen

Frida Svensson – Gruppansvarig Näringsliv
Isabella Månsson – Eventansvarig
Rebecka Jonsson – Eventansvarig
Amanda Nilsson – Företagsansvarig
Jesper Savborg – Företagsansvarig
Oscar Danielsson – Företagsansvarig


I början av hösten kommer vi även att rekrytera koordinatorer.